MÜDEK AKREDİTASYON Bölümümüze Hayırlı Olsun.
Kahramanmaraş Pazarcık (Mw=7.7) and Kahramanmaraş Elbistan (Mw=7.6) - Earthquake Investigation Report
06 Şubat 2023 - Kahramanmaraş Pazarcık (Mw: 7.7) ve Kahramanmaraş Elbistan (Mw: 7.6) Depremleri İnceleme Raporu
Hacettepe İnşaat Mühendisliği Tanıtım Filmi
YAPI ISLERI TEKNOLOJILERI Uzaktan Egitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bölümümüz Tarafından Hazırlanan Elazığ Sivrice Depremi Ön İnceleme Raporu
Bölümümüz Tarafından Hazırlanan Elazığ Sivrice Depremi Ön İnceleme Raporu
Geopolimer Green Concrete
Small Scale 3D-Printing Additive Manufacturing Practice with %100 Construction and Demolition Waste Based Geopolymer at Hacettepe University Advanced Construction Materials Research Laboratory
Hacettepe University - Department of Civil Engineering
Hacettepe University - Department of Civil Engineering
Welcome to Hacettepe University!
Panoramic Campus Tour
Program Çıktıları

Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği  Program Çıktıları ( Güncel )

PÇ1

Matematik, fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanır.

PÇ2

Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

PÇ3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

PÇ4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

PÇ5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

PÇ6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda ve bireysel olarak etkin biçimde çalışır.

PÇ7

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; başta İngilizce olmak üzere en az bir yabancı dil bilir; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilir, etkin sunum yapabilir, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

PÇ8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık sahibidir; bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

PÇ9

Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

PÇ10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

PÇ11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibidir.